ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim


Bozburun'a Ulaþým

Bozburun, Dalaman Havaalanýndan 150 km uzaklýktadýr. Dalaman'dan Marmaris'e uçak saatlerine baðlý olarak sürekli otobüs ve shuttle servisleri yapýlmaktadýr. Eðer 4 ya da 5 kiþiyseniz, taksi tutmanýzý tavsiye ederiz zira daha kýsa zamanda otobüsten daha ekonomik þekilde Marmaris'e gidebilirsiniz. Havaalanýndan yaklaþýk 1 saat 15 dakika sonra Marmaris'tesiniz. Marmaris Otogarý'ndan Bozburun'a gün içinde haftanýn 7 günü sürekli minibüs seferleri vardýr. Bu minibüsler ile yaklaþýk bir saatlik yolculuktan sonra arkeoloji, deniz, kum, güneþ ile yoðrulmuþ, sakin ve unutulmayacak bir tatil geçireceðiniz Bozburun'a varýrsýnýz. Eðer kalabalýk bir grupsanýz Marmaris'te araba kiralamanýzý da tavsiye edebiliriz, zira bölgede tatiliniz boyunca gezilecek çok yer var.


Eðer özel arabanýzla geliyorsanýz, Marmaris'e girmeden Datça sapaðýna sapacaksýnýz. Datça yolunda 25.ci kilometrede Bozburun sapaðýný göreceksiniz. Sapaða girdikten sonra kafanýza "Ya kardeþim, ben neden büyük þehirde yaþýyorum acaba?" þeklinde piþmanlýk dolu düþünceler gelebilir. Zira saptýðýnýz yol, masmavi bir deniz, sapsarý bir kýyý ve yemyeþil bir doðadan oluþan cennet misali bir tepe yoludur. Bozburun'a kadar 37 km. gitmeniz gerekecektir ancak doðanýn güzelliðine hayran kalýp tatlý bir sarhoþluk yaþarken bu yolu muhtemelen yavaþ yavaþ almak isteyeceksiniz. Yolda arabasýný kenara çekip denize girenleri, barbekü yapanlarý ya da güneþlenenleri görebilirsiniz.

Sözümüz o dur ki Bozburun yolu bir keyif yoludur. Büyük þehirlerde çekilen yol eziyeti, burada zevke dönüþür. Tatiliniz daha siz yoldayken baþlamýþtýr...

Ýklim Özellikleri
Yýl boyu ýlýk olan Bozburun'un iklimini tanýmlamak için ortaokul coðrafya kitaplarýmýzda yazan klasik deðerlendirmeyi kullanmamýz uygun düþmektedir: Yazlarý kurak ve sýcak, kýþlarý ise ýlýk ve yaðýþlýdýr. Bitki örtüsü de alýþýlmýþ Akdeniz stilindedir: yer yer çam ormanlarý görülse de genelde makilik alanlar göze çarpmaktadýr.

Minibüs (Yaz) Saatleri
Bozburun'dan Marmaris'e Marmaris Otogarý'ndan Bozburun'a
07:00
08:30
10:
00
1
2:00
1
5:30
17:
30

10:00
12:00
14:00
16:00
17:30
19:30
Minibüsler Marmaris'de otogardan kalkar, Bozburun da ise Belediye binasý önünden.

Bozburun'dan Kara Yolu ile Uzaklýklar
Marmaris 57 km
Cleopatra Adasý 87 km
Gökova 89 km
Ula 98 km
Muðla 113 km
Köyceðiz 114 km
Ortaca 131 km
Dalaman 145 km
Fethiye 195 km
Bodrum 219 km
Ýzmir 293 km
Antalya 371 km
Ankara 814 km
Ýstanbul 950 km

Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.
İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.