ana sayfa
alış veriş
yeme - içme
konaklama
bozburun'da emlak

bozburun’da yaşam
gezilecek yerler
mavi yolculuk ve guletler
bozburun batığı
bozburun'da yatırım

bozburun’dan haberler
foto galeri
bozburun’a ulaşım
biz kimiz?
iletişim


Alýþ Veriþ

D&D Art :
Merhaba, D&D Art'a hoþ geldiniz. Eþim Dilek ve ben Düzgün, 9 Eylül Üniversitesi, Taþ ve Metal Ýþletmeciliði mezunuyuz. Alanýmýz taþlar (kýymetli-yarý kýymetli) ve taký imalatýdýr. Deðerli hocalarýmýz, Prof. Nuran Gökçen, Doç. Dr. Murat Hatipoðlu, Dr. Pelin Demirtaþ ve Altan Türe'ye bize kattýklarý ve aktardýklarý bilgi ve deneyimleri için minnettarýz.

D&D Art'ý 2001 yýlýnda açtýk. Her zaman en iyiyi vermeye çalýþýyoruz. Eðer birgün yolunuz Bozburun'a düþerse D&D Art'a mutlaka uðramalýsýnýz diyoruz.

D&D Art : Dilek-Düzgün Koç Ýskele Mahallesi no: 31 Bozburun-Marmaris Muðla/Türkiye
0090 252 456 2849

Boz-Art Bozburun Marina: Bozburun'un tüm doðal güzelliklerinin dýþýnda kalanlarý- resim, heykel, halý, kilim, bijuteri, porselen gibi antik çaðdaþ eserleri sizlerle buluþturmak ve bütünleþtirmek umuduyla bir araya getirdik. En kýsa zamanda mutlaka bize uðramanýzý bekliyoruz.

Boz-Art: Engin Okan Ýskele Mahallesi Bozburun-Marmaris Muðla/Türkiye
0090 252 456 2249

Möwe Hotel-Restaurant: Merhabalar... Möwe Hotel ve restaurant olarak siz sevgili müþterilerimize Bozburun'da unutulmaz bir tatil sunmak için tüm gücümüzle çalýþýyoruz. Bozburun'da Gün baþlýyor...

Sabah kahvaltýnýz, masmavi bir gök altýnda
Sonra, denizin tadýný çýkarýyorsunuz
Seviþir gibi yüzüyorsunuz
Deniz sizi býrakmak istemiyor
Ama, akþam oluyor
Gene akþam,Gene raký
“MÖWE RESTAURANT” sizi aðýrlamaya hazýr:
Nefis zeytinyaðlý mezeler...
Ara sýcaklar (Deðiþik börekler)
Taze yaz salatalarý Et, tavuk ýzgaralar...
Ve balýk çeþitleri...

Ve bir de “raký þiþesinde balýk olsam”
MÖWE HOTEL” direk denizle bitiþik iki katlý binanýn üst katýdýr. 6 oda , her oda balkonludur ve balkonda rahatça oturulur Her oda ve hatta her yatak deniz manzaralýdýr. Her oda da 2 yatak bulunmaktadýr. Ayrýca, oda içinde duþ lavabo wc sýcak su vardýr. Doðal hava akýmý sayesinde, sivrisineksiz, uzun süren bir temmuz akþamýnda, rahatça horlayabilirsiniz!.. Ýyi uykular. Hepsini okudunuz, hoþunuza gitti, neden olmasýn diye düþünüyorsunuz, Ama ya fiyatlar

Ýki kiþilik oda, 1 kiþi Yarým pansiyon (kahvaltý ve akþam yemeði) Geceleme ve kahvaltý
MAYIS – EKÝM 25 EURO 15 EURO
KASIM - NÝSAN 20 EURO 10 EURO

Ýyi tatiller dileriz...
Güven Pamir 48710 Bozburun/Marmaris/Türkiye
Tel: 0090 252 456 2661
www.moewe-tr.com
info@moewe-tr.com

Bozburun Gýda Hizmetleri ve Bosch Bayii: Merhaba, Bozburun'da 1993 yýlýnda faaliyete geçen þirketimizle restoranlara, evlere ve yatlara servis yapmaktayýz. Bunun yanýnda Ýpragaz tüplerin de daðýtýmýný üstlenmiþ bulunuyoruz. Bozburun'a geldiðinizde uðramanýzý bekliyoruz.

Erdem Eren/ Minnet Eren Bozburun Beldesi, Ýskele Mahallesi, Postane Karþýsý, Bosch Bayii
Tel: 0090 252 456 2603

Fisherman House: Kendi ellerimizle tuttuðumuz balýklarý, eþsiz lezzet sýrrýmýzla birlikte siz müþterilerimize sunuyoruz. Bozburun'a geldiðinizde hergün taze balýk yiyebileceðiniz aile restoranýmýza mutlaka bekleriz...

Serkan Yýlmaz Ýskele Mah. No: 391 Bozburun/Marmaris/Türkiye
www.hotelaphrodite.nl

First Choice Gulet : Merhabalar... 24metre uzunluðunda ve 6.5 metre geniþliðindeki güzel guletimizle size unutamayacaðýnýz anýlarý yaþatmak için turlar düzenliyoruz. Arzu ettiðiniz güzergahlarda uygun fiyatlarla güzel bir tatil geçirmenizi ve ülkemizin eþsiz güzelliklerini görmenizi istiyoruz. Teknemizde 8 kabin, 8 tuvalet, 220K jeneratör, 3 adet deepfreeze bulunmaktadýr. 2 tane direði olan guletimiz 2000 modeldir. 450 HP Deflin motora sahip First Choice, saatte ortalama 10 mil yapmaktadýr. Teknemizde ayrýca 1 adet kano, 1 adet sörf, 1 adet 15HP Yamaha motorlu Zodyak bulunmaktadýr. Seyir ekibimiz 3 kiþidir. 1 kaptanýmýz, 1 aþçýmýz ve 1 gemicimiz vardýr. Bu taraflara gelmeyi düþünürseniz, sizinle de mavi enginliklere yelken açmayý çok isteriz... Görüþmek üzere

Turgut Kaya 0542 6745949

Ziya Efe Gulet: Merhabalar sevgili ziyaretçilerimiz. Guletimiz Ziya Efe 2001 yapýmý olup 26'ya 7 metredir. Fiat 360 HP motora sahip teknemiz saatte ortalama 10 mil yapmaktadýr. Balýkçýlýk ekipmanlarýndan, dalgýç kýyafetlerine kadar her türlü ihtiyaca bir cevabýn bulunduðu Ziya Efe, siz sevgili ziyaretçilerimize unutamayacaklarý anlarý yaþatmak için her türlü imkaný sunmaktadýr. Sizin tercihinize göre tutturacaðýmýz bir rotada çok güzel anýlar yaþayacaðýmýza eminiz. Buralara uðradýðýnýzda bizi bir arayýn...

Süleyman Þener (Ziya Oðlu)
0 542 735 7556
0 252 456 2442

Þelale Restaurant: Bozburun Yarýmadasý'nýn en güzel yerlerinden biri olan Turgut Köyü'nde, gürül gürül akan Turgut Þelalesi'nin kýyýsýnda siz sevgili müþterilerimize hizmet vermekteyiz. Nezih bir ortamda, eþsiz bir manzara eþliðinde keyifli bir yemek arzu ederseniz, bizi aramaktan çekinmeyiniz.

Ýsmail'in Yeri
0 252 486 8122
0 535 611 7721

Bozburun Halýcýsý: Merhabalar. Ben Yakup Alkan; 1959 Niðde doðumluyum. Halýcýlýk ata mesleðim. Dokumacýlýk iþinin her dalýnda çalýþtým. Halý ve kilim tezgâhlarýnýn arasýnda büyüdüm. 1989 da Marmara Üniversitesi Ýngilizce öðretmenliðini bölümünü bitirdim. Geleneksel Türk eliþi halý ve kilimleri alým satýmý ve tamirini yapýyorum. Ýþyerinde ailece çalýþýyoruz. Stoklarýmýzý Anadolu'nun deðiþik bölgelerini dolaþarak saðlýyoruz. 1997'den bu güne yazlarý Bozburun'da kýþlarý ise Ýstanbul'daki maðazamýzda iþlerimizi sürdürüyoruz. Maðazamýzda halý ve kilim dýþýnda el iþi, bakýr ve sarý ürünler ile tespih, geleneksel elbiseler, þeritli dokuma türlerini bulmanýz mümkündür. Bozburun'a bir gün yolunuz düþerse, sizi aðýrlamaktan mutluluk duyarýz.

Yakup Alkan Ýstanbul adresi: Klotfarer cad. Altan iþ haný no: 3/40 Sultanahmet

Omni: Küçük, þirin ve rengarenk çiçekleri ile mutlu bir yaþamý yansýtan bir dükkan. Uðraþýsý, el yapýmý tekne modelleri satmak. Hani þu “takalar geçiyor allý yeþilli” diye þarkýlara geçmiþ takalar ve diðer baþka modeller. Sayýn Zehra haným, sabahtan akþama o güzel çiçekleri ile meþgul olur, boþ zamanlarýnda ise kayýðýna atlayýp balýk tutar. Tabii onun iyi bir balýkçý olmasýnýn yanýnda, kýþ aylarýndaki kalamar yakalamaktaki ustalýðýný da unutmamak lazým.

Tel: 02524562648Her türlü bilgi, yardým, destek ve sorularýnýz için buraya týklayarak iletiþim sayfamýzý ziyaret edebilirsiniz.
İletişim

Bozburun hak-
kında tüm soru
ve sorunlarınızı
bizlere iletebilir-
siniz.

İletişim formu
için hemen tıkla!
Bozburun’da
yatırım


Sizi Bozburun’da
bir ev veya arsa
sahibi olmaya
davet
ediyoruz...
Yaşam

Güzel insanların kasabası Bozburun'dan gerçek
insan

manzara
ları...
Email listemize katılın

Bu site Bozburun’da yaşayan Mimar Mete Tortop ve Mimar Yasemin Ertan tarafından hazırlanmıştır. Bozburun, Bordum, Datça ve Marmaris yakınlarında, henüz keşfedilmemiş, eşsiz güzellikte bir sahil kasabasıdır. Deniz, güneş, doğa, benzersiz koylar ve manzaralarla dolu Bozburun ile ilgili bilgi veya danışmanlık almak için buraya tıklayarak iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.